Sayfa İçeriği

DAİMİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURA SONUÇLARI VE İSTENEN BELGELER HAKKINDA DUYURU


TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze 211 işçi personel alımı için 16.10.2023 tarihinde saat 10.00’da ANKARA 43.Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiş olup; yapılan kura çekimi neticesinde her pozisyon için ayrı olmak suretiyle asıl ve sırayla yedek adaylar ekli listelerde belirlenmiştir. İsmi asıl ve yedek listede çıkan adayların; aşağıda belirtilen evrakları en geç 10.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar Eskişehir, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerine teslim etmesi gerekmektedir.

            Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyen veya ilanda istenilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

            ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-) 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-) 8 Adet fotoğraf

3-) Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

4-) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi)

5-) Diploma aslı ile birlikte fotokopisi

6-) İkamet Bildirir Belge (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

7-) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine Dair Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu

        YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-) 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-) 8 Adet fotoğraf

3-) Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

4-) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi)

5-) Diploma aslı ile birlikte fotokopisi

6-) İkamet Bildirir Belge (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

**Bu duyuru tebligat yerine geçmekte olup, adaylara ayrıca duyuru yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

Duyurular

Size özel bir deneyim için çalışıyoruz

Web sayfamızda https://www.turasas.gov.tr web sayfasının kullanımı hakkında bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfamızı kullanma deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz.