Daimi İşçi Alımı Sınav Sonuçları


TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

       Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sürekli İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüzün Sürekli İşçi Alım İlanına İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve 12.02.2021 tarihinde Eskişehir 1.Noteri tarafından TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde çekilen kura sonucunda asil listeden sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınavları tamamlanmıştır.

            Sözlü Sınav sonuçlarına göre asil listeye isimleri yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. Sınav sonucu başarılı olan asıl adayların atamalarının yapılmasına esas teşkil etmek üzere aşağıda belirtilen evrakları 22.03.2021-03.04.2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar başvuru yapılan Bölge Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacak ve hak talebinde bulunamayacaklardır. Sınavda başarılı olarak asıl listede yer almasına rağmen evraklarını teslim etmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylardan evraklar istenilecektir.

             İSTENİLEN BELGELER

 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış)

 Sabıka Kaydı ( Son bir ay içinde alınmış, e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.

 Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş 6 adet)

 Diploma Aslı

 

               Sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar, 2 (iki) iş gün içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e- posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.