Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi


1930 yılında Kaynak Evi ile kaynakçı personelin yetiştirilmesi ve kaynak kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları başlamıştır. Türkiye’nin ilk Kaynak Mühendisi Nüvit OSMAY ile başlayan bu çalışmalar bir süre sonra duraklama dönemine girmiş ve giderek unutulmuştur.

2000’li yıllara geldiğimizde Demiryolu Sektöründe kaynaklı imalat daha önemli bir hale gelmiş, nitelikli ve sertifikalı kaynak personeli tarafından yapılması gerekliliği Avrupa standartlarında ve uluslararası standartlarda belirtilmiştir. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü de bu gerekliliği sağlamak için çalışmalarını başlatmıştır.
 
Sonuç olarak; TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi olarak yapılan çalışmalar neticesinde TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) tarafından ‘TS EN ISO / IEC 17024:2012 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar’ standardı çerçevesinde;
 
•    TS EN ISO 9606–1: 2017,
•    TS EN ISO 9606–2: 2007,
•    TS EN ISO 14732:2014,
 
Standartları kapsamında Kaynakçı / Kaynak Operatörü Belgelendirme konularında akredite olmuştur.