Sayfa İçeriği

Kurumsal Kimlik Sunumu


Daha dinamik bir TÜRASAŞ…

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüz, üç bölgemiz ile birlikte demiryolu sektöründe 1 asrı aşan tecrübemiz ve bilgi birikimimizle, yaklaşık 3500' ün üzerinde yetişmiş insan gücümüz ve toplam 370 bin m² milli ve yerli teknolojiler üreten tesislerimizle, Ülkemizin Raylı Sistemler Sektörünün en büyük temsilcisi konumundadır.

TÜRASAŞ, köklü bir kurum kültürüne sahiptir. Bu kültürü oluşturan pek çok etken, beraberinde kurumun ortak anlayışını ve hedeflerini göstermektedir. Değişen ve gelişen dünya koşullarında durağan değil, hep dinamik bir TÜRASAŞ ile sektörde rekabet şansı elde ettik. Bu dinamizmi sürdürmek temel hedefimizdir.

Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 3 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini artıracağı gibi, sürdürülebilir bir strateji için zemin hazırlayacak, enerji tasarrufu sağlayacak, zaman ve kaynak tasarrufu ile ana faaliyet alanına yönelik çalışmaları güçlendirecek ve maliyetleri düşürerek sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Yarınları ancak bugünden inşa edebileceğimizin farkında olarak, TÜRASAŞ’ ta çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yapılan her çalışma, bugünden çok yarınları hedef almaktadır. Ürünlerimizin niteliğinden çalışma koşullarının iyileştirilmesine, kurulan işbirliklerinden doğru iletişim stratejisine kadar her alanda attığımız adımların TÜRASAŞ’ ı yarınlara taşıyacak adımlar olmasına dikkat etmekteyiz.

Bugün TÜRASAŞ olarak, aydınlık bir geleceğin eşiğinden bakıyoruz dünyaya ve baktığımız noktadan hep daha ileri olması gerekliliğini görüyoruz. TÜRASAŞ, yenilikçi bakış açısıyla, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, teknoloji yoğun üretimleriyle daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenmiştir.

Bu yeni yapı, kar gayesi yanında, sektör ve kamu yararını da gözeten bir zihniyetle çalışmaktadır.

Raylı Sistem Araçları Sektöründe bugüne kadar uluslararası standartlarda;

  • Yeni Nesil Lokomotifler,
  • Dizel ve Elektrikli Tren Setleri,
  • Yük ve Yolcu Vagonları,
  • Dizel Motor ve Cer Motoru

gibi ana ve alt ürünleri üreten Şirketimizin en önemli vizyonel hedefi ise sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da kendi markasını taşıyan yeni nesil ürünlerle sektörde söz sahibi olmaktır.

Milli Yüksek Hızlı Tren başta olmak üzere, Hafif Raylı Sistem Araçları Sektöründe belediyelerimiz için yerli ve milli Metro, Tramvay ve Banliyö araçlarının tasarımı ve imalatında talepleri karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TÜRASAŞ olarak, sadece raylı sistem araçlarının yerli ve milli bir şekilde tasarımı ve üretimiyle değil kritik alt bileşenlerin de yerlileştirilmesi veya yerlilik oranlarının artırılması yönünde de çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız ürünlerimizin katma değerinin artması ve Ar-Ge ağırlıklı bir şirket olmaktır.

Size özel bir deneyim için çalışıyoruz

Web sayfamızda https://www.turasas.gov.tr web sayfasının kullanımı hakkında bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfamızı kullanma deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz.