Sayfa İçeriği

Müfettiş Yardımcılığı Asil Adaylardan İstenilen Belgeler


TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

                     TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları başarı sırasına göre belirlenen Asil adayların işe başlatılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerle birlikte en geç 12.05.2023 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta yoluyla evrak teslim edecek olan adayların evraklarının en geç 12.05.2023 günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaşmaması durumunda adaylar müracaat etmemiş sayılacaktır. Posta ulaşım süresinin de göz önünde bulundurularak mağduriyete sebep olmamak adına konu hakkında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

                     Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara bu duyuru dışında herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İSTENİLEN BELGELER
 1-  Diploma aslı ile birlikte fotokopisi
 2-  Nüfus cüzdanı-Kimlik Belgesi fotokopisi (2 adet)
 3-  Sabıka kaydı belgesi(E-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)
 4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(E-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir), Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi
 5-  Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınmış heyet raporu (Türkiye’nin her yerinde çalışabilir ibaresi eklenecek)

6-   8 adet fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

7-   İkametgah Belgesi

8-  Özgeçmiş (El yazısıyla metin şeklinde hazırlanacaktır.)

9-  E-devlet üzerinden sigortalı hizmet dökümü

10- Vakıfbank maaş hesabı açtırılarak hesap bilgilerinin ibrazı

11- Nüfus Kayıt Örneği

Duyurular

Size özel bir deneyim için çalışıyoruz

Web sayfamızda https://www.turasas.gov.tr web sayfasının kullanımı hakkında bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfamızı kullanma deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz.